Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Заплащане такси за 2020 година

18.11.2019

 

Предстои кампания по заплащане на членски внос и право на ползване на печат за 2020 година. Промяна в размера на таксите няма и са както следва :
•    Годишен членски внос – 50,00 лв.
•    Годишна вноска за сертификат и право за ползване на печат – 70,00 лв.

 


Повече информация можете да намерите в страницата на КИГ  
www.kig-bg.org  в секция „Как да стана член”.

 

 

 

Таксите се заплащат по банков път по сметката на КИГ :

 

Банка: УниКредит Булбанк
IBAN
: BG91 UNCR 7527 1066 7395 18
BIC
: UNCR BGSF

 

В платежното нареждане или във вносната бележка се посочва в полето „Основание за превод“ трите имена на лицето, за което се заплаща таксата за 2020 година и регистрационния му номер в КИГ . Ако банковия превод е за повече от един човек се описват всички регистрационни номера и на ел.поща на КИГ се изпраща списък със същите номера и копие от платежния документ. Моля, в основанието за превод не вписвайте името на фирмата , а имената на физическото лице.

 


Моля, изпращайте на електронната поща на камарата kamara@kig_bg.org следните попълнени и сканирани документи :
1.    Формуляри за продължаване на членство и правоспособност ;
2.    Декларация във връзка със защитата на личните Ви данни ;
3.    Актуална застраховка „Професионална отговорност на лице, упражняващо геодезически и кадастрални дейности”.


Ако нямате възможност да изпратите документите на ел.поща на КИГ , можете да направите това по куриерска фирма СПИДИ на адрес : гр. София – пощ.код 1618 , бул.”Земеделска” 8, ет.1, ап.1 за сметка на КИГ по договор.

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb