Камара на инженерите по геодезия
Меню

Документи

Други документи

2021

13.12.2021 | Презентацията на Иван Карчев - експерт по тестване на софтуер в АГКК

Презентацията на Иван Карчев -  експерт по тестване на софтуер в АГКК

09.11.2021 | Презентация "Кадастрално Административна Информационна система (КАИС)" - автор Иван Карчев - Експерт по тестване на софтуер в АГКК

Презентация "Кадастрално Административна Информационна система (КАИС)" - автор Иван Карчев - Експерт по тестване на софтуер в АГКК.

Презентацията е представена на последния проведен обучителен курс в гр. Велико Търново.

17.09.2021 | Промени в НАРЕДБА № РД-02-20-5 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

Промени в НАРЕДБА № РД-02-20-5 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

03.09.2021 | Програма за провеждане на Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация

В прикачения файл можете да се запознаете с Програмата за провеждане на Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация в гр. Варна, във Фестивален и конгресен център, район „Одесос”, бул. Сливница”, № 2-6,  на 09-10.09.2021 г., съответно за Зала № 4 и Зала № 5 .

10.08.2021 | Писмо до инж. Даниел Панов - Председател на УС на Национално сдружение на общините в Република България

Писмо до инж. Даниел Панов - Председател на УС на Национално сдружение на общините в Република България -  с текстовете от кореспонденцията можете да се запознаете от прикачения файл. 

06.07.2021 | Презентация "Създаване на КККР" - автор инж. Светла Кутлева, началник СГКК гр. Бургас

Презентация "Създаване на КККР" - автор инж. Светла Кутлева, началник СГКК гр. Бургас

06.07.2021 | Презентация "Поддържане на КККР" - автор инж. Светла Кутлева, началник СГКК гр. Бургас

Презентация "Поддържане на КККР" - автор инж. Светла Кутлева, началник СГКК гр. Бургас

06.07.2021 | Презентация "Наредба 4" - автор инж. Светла Кутлева, началник СГКК гр. Бургас

Презентация "Наредба 4" - автор инж. Светла Кутлева, началник СГКК гр. Бургас

06.07.2021 | Презентация "Създаване и поддържане на специализирани карти и регистри на обектите по чл.6, ал.4 и ал.5 от ЗУЧК" - автор инж. Светла Кутлева, началник СГКК гр. Бургас

Презентация "Създаване и поддържане на специализирани карти и регистри на обектите по чл.6, ал.4 и ал.5 от ЗУЧК" - автор инж. Светла Кутлева, началник СГКК гр. Бургас

06.07.2021 | Презентация "Вещно право през призмата на кадастъра" - автор Петя Цурева, главен юристконсулт в "ГИС - София" ЕООД

Презентация "Вещно право през призмата на кадастъра" - автор Петя Цурева, главен юристконсулт в "ГИС - София" ЕООД

06.07.2021 | Презентация "Геодезическа основа за създаване на Кадастрална карта" - автор доц. д-р Николай Димитров , Нацонален институт по геофизика, геодезия и география към БАН

Презентация "Геодезическа основа за създаване на Кадастрална карта" - автор доц. д-р Николай Димитров , Нацонален институт по геофизика, геодезия и география към БАН

06.07.2021 | Презентация "Кадастрално Административна Информационна система (КАИС)" - автор Иван Карчев - Експерт по тестване на софтуер в АГКК

Презентация "Кадастрално Административна Информационна система (КАИС)" - автор Иван Карчев - Експерт по тестване на софтуер в АГКК

01.07.2021 | Устав на КИГ

Устав на КИГ 2021.

21.05.2021 | Програма за провеждане на Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация

На основание чл. 20, ал 4 от ЗКИР, Камара на инженерите по геодезия организира Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация. Курсът ще се проведе на 01 - 02 Юли 2021 г.  (четвъртък и петък) в Дом на Науката и техниката в гр. Пловдив, ул. Гладстон №1 по Програма, одобрена от Агенция по геодезия, картография и кадастър.

21.04.2021 | Становище на КИГ относно Проект за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР

Във връзка с представения за обществено обсъждане Проект за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, КИГ представя следните становища и предложения - виж прикачения файл.

22.03.2021 | Световен ден на геодезиста - 21 Март 2021 г.

Поздравително писмо от Председателя на Управителния съвет на КИГ инж. Златан Златанов по случай Световния ден на геодезиста 21 Март 2021 г.

01.02.2021 | Писмо до Президента на Р България г-н Румен Радев

Относно : Закон за изменение и допълнение на ЗУТ, приет на второ четене от Народното събрание на 27.01.2021 г.

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb