Камара на инженерите по геодезия
Меню

Документи

Други документи

2018

23.11.2018 | Писмо от НПО до АГКК

Писмо от НПО до АГКК

21.06.2018 | Правилник за дейността на УС на КИГ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ

08.05.2018 | Писмо от заместник-министъра на МРРБ инж. Валентин Йовев до КАБ и КИИП

Относно Българска геодезическа система за територията на Република България - "БГС – 2005"

30.03.2018 | Устав на КИГ

Устав на КИГ с нанесени промени

27.02.2018 | На 27.02.2018г. се проведе среща на правоспособните физически и юридически лица с ръководството на АГКК и СГКК-София, организирана от АГКК, КИГ и АГФ

На 27.02.2018г. се проведе организирана от АГКК, КИГ и АГФ среща на правоспособните физически и юридически лица с ръководството на АГКК и СГКК-София. Целта на срещата бе подобряване на качеството на проектите за изменение на КККР и на обслужване на гражда

27.02.2018 | Предложения на работната група за промени в устава на КИГ

Предложения на работната група за промени в устава на КИГ, подкрепени от УС с решение от 16.02.2018г.

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb