Камара на инженерите по геодезия
Меню

Документи

Други документи

2022

11.01.2022 | Становище на КИГ относно Проект на закон за изменение и допълнение на ЗУТ

Становище на КИГ относно Проект на закон за изменение и допълнение на ЗУТ

Copyright © 2022 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb