Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР

21.05.2021

На основание чл. 20, ал 4 от ЗКИР, Камара на инженерите по геодезия организира Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация. Курсът ще се проведе на 01 - 02 Юли 2021 г.  (четвъртък и петък) в Дом на Науката и техниката в гр. Пловдив, ул. Гладстон №1 по Програма, одобрена от АГКК. С програмата на курса можете да се запознаете в сайта на КИГ в секция "Документи", "Други" или на посочения по-долу линк:

Камара на инженерите по геодезия в България | Документи (kig-bg.org)

От 01 Юни 2021 г. всеки, желаеш може да се запише за участие в курса във Формата за регистрация за обучителен курс, която е в сайта на КИГ или на посочения по-долу линк :

Камара на инженерите по геодезия в България | Course subscription form (kig-bg.org)

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb