Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР - 31.08-01.09.2023 г. Велико Търново

18.07.2023

Камара на инженерите по геодезия организира провеждане на обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР в гр. Велико Търново на 31 Август - 01 Септември 2023 г. Повече информация можете да намерите на следния линк :

http://kig-bg.org/subscription-forms/add

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb