Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Относно : Провеждане на обучителен курс във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена от АГКК.

10.08.2021

Камара на инженерите по геодезия организира провеждане на обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена от АГКК.

Дата и място на провеждане  : 09-10 Септември 2021 г., Фестивален и конгресен център - гр. Варна, район „Одесос”, бул. Сливница”, № 2-6, зала № 4.

Такси за участие :

1. За членове на КИГ за 2021 година крайна такса в размер на 78.00 лв.  ;

2. За всички останали, които не членуват в КИГ през 2021 година крайна такса в размер на 156.00 лв.

Таксите за участие следва да бъдат преведени по банков път по сметката на КИГ в УниКредит Булбанк :

IBAN : BG91 UNCR 7527 1066 7395 18

BIC   : UNCRBGSF

Ако таксата се заплаща от физическо лице, в платежния документ посочете три имена на лицето/лицата, за което/които е плащането .

Ако таксата се заплаща от Фирма/ЮЛ, посочете в основанието три имена на лицето/лицата, за което/които е плащането.

Камара на инженерите по геодезия | Course subscription form (kig-bg.org)

Краен срок за записване за участие в обучителния курс и за плащане на таксата - 03.09.2021 г. Или до запълване капацитета на залата. След тази дата документи няма да се обработват.

В ТАКСАТА ЗА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС НЕ СЕ ВКЛЮЧВА НОЩУВКА ! КАМАРАТА НЕ ОРГАНИЗИРА ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ !

Повече информация както и формуляра за регистрация може да намерите на официалната страница на КИГ .

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb