Камара на инженерите по геодезия
Меню

Документи

Заседания на УС - протоколи

2010

14.10.2010 | Протокол 11

Протокол от заседание на УС на КИГ от 14.10.2010г.

03.06.2010 | Протокол 10

Протокол от проведено на 03.06.2010г. информативно заседание на Управителният съвет на КИГ.

03.06.2010 | Протокол 6 на Комисията по професионална етика

Разглеждана жалба срещу инж. Паун Янков

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb