Камара на инженерите по геодезия
Меню

Документи

Заседания на УС - протоколи

2011

22.11.2011 | Протокол 16

Протокол от проведено електронно гласуване на УС на КИГ, проведено на 22.11.2011г.

01.11.2011 | Протокол 10 на Комисията по професионална етика

По жалба от г-н Петър Николов Петров.

19.10.2011 | Протокол 15

Протокол от електронно гласуване на УС на КИГ, проведено на 19.10.2011г.

18.10.2011 | Протокол 14

Протокол от електронно гласуване на УС на КИГ, проведено на 18.10.2011г.

01.07.2011 | Протокол 13

На 14.04.2011г. се състоя редовно заседание на УС, КС и КПЕ. Пълна информация за дискутираните въпроси може да намерите в

01.07.2011 | Изисквания за предварителна подготовка на Работна седмица на FIG

На проведеното на 01.07.2011г. редовно събрание на Управителния съвет на КИГ беше взето решение Камарата да кандидатства за организиране на Работната седмица на FIG в България през 2015 или 2016г. Документ, относно предварителната подготовка на събитието:

01.07.2011 | Протокол 13

На 01.07.2012г. беше проведено редовното събрание на УС на КИГ. Протокола от събранието можете да намерите в прикачения документ:

14.04.2011 | Протокол 12

На 14.04.2011г. се състоя редовно заседание на УС, КС и КПЕ. Пълна информация за дискутираните въпроси може да намерите в

14.04.2011 | Протокол 8 на Комисията по професионална етика към КИГ

Протокол по разглеждана жалба

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb