Камара на инженерите по геодезия
Меню

Документи

Други документи

2009

06.11.2009 | Международен симпозиум“СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ”

Повече информация и документи за участие

06.11.2009 | Правилник за дейността на Форума на потребителите на информацията на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Това е последният вариант на този правилник, изработен по програмата МАТРА на АГГК и Холандския кадастър.

02.10.2009 | Покана за втората Работна среща на тема "Измервания на големи разстояния във въздуха"

Срещата ще се проведе на 2 октомври 2009 в Делфт, Холандия. Повече информация относно разглежданите теми можете да получите от приложената брошура.

21.06.2009 | Заповед на Генералния директор на АГКК

за приемно време в Службите по геодезия, картография и кадастър за правоспособните лица.

21.06.2009 | Резюме на доклада на Председателя на FIG

за постигнатото в едногодишния период между две генерални асамблеи.

01.05.2009 | Дневният ред на 32-рата Генерална асамблея на FIG

Срещата ще се проведе 1-8 май 2009г. в Ейлат(Израел)

10.01.2009 | Правилник за награждаване със звания и отличия

Тук може да се запознаете с текста на Правилник за награждаване със звания и отличия на Камарата на инженерите по геодезия и да направите предложения за поправки и да ги изпратите на адрес kamara@kig-bg.org до 20.01.2009г

10.01.2009 | Указания за използване на логото на КИГ

Тук може да се запознаете с текста на Указания за използване на логото на КИГ и да направите предложения за поправки и да ги изпратите на адрес kamara@kig-bg.org до 20.01.2009г

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb