Камара на инженерите по геодезия
Меню

Документи

Други документи

2010

03.11.2010 | Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри, ноември 2010г.

Доклад от инж. Златан Златанов „ГЕОКАД 93” ЕООД

03.11.2010 | Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри, ноември 2010г.

Презентация на инж. Златан Златанов,„ГЕОКАД 93” ЕООД

03.11.2010 | Информацията и управлението на недвижимите имоти на българската православна църква (БПЦ), десетилетие след настъпването на новото хилядолетие, ноември 2010г.

Доклад на инж. Борис Кръстев

03.11.2010 | ГЕОДЕЗИЧЕСКИ И ХИДРОГРАФСКИ ДЕЙНОСТИ В РАЙОНА НА БЪЛГАРСКАТА АНТАРКТИЧЕСКА

Доклад на гл.ас. инж. Борислав Александров гл.ас. инж. Юри Цановски – Университет по архитектура, строителство и геодезия ноември 2010г.

03.11.2010 | ГРАДСКА КОМАСАЦИЯ

Доклад на гл.ас. инж. Николай Найденов, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София, България, ноември 2010г.

03.11.2010 | Платежни за правоспособни за 2011г.

Попълнени платежни за лица, използващи печата за правоспособност на Камарата на инженерите по геодезия за 2010г.

03.11.2010 | Платежни за членски внос за 2011г.

Попълнени платежни нарежднания за членски внос за 2010г

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb