Камара на инженерите по геодезия
Меню

Документи

Други документи

2013

10.09.2013 | Заявление от инж. Валентин Илиев Йовев

С този документ инж. Валентин Йовев изразява писменото си заявление да бъде освободен като председател на Контролния съвет на Камарата на инженерите по геодезия.

09.07.2013 | Декларация до Омбудсмана на Република България

ДЕКЛАРАЦИЯ Във връзка със създадената порочна административна практика в общинските и държавни администрации и юридическите лица, длъжни да провеждат процедури по ЗОП

09.07.2013 | Проект на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

Проекта е изготвен от Работна група към КИГ и изпратен до Министерството на инвестиционното проектиране, Комисията по Инвестиционното проектиране и Комисията по Регионално развитие и местно самоуправление.

24.03.2013 | Първа Европейска среща на младите геодезисти на FIG

Уважаеми колеги, информирам Ви за предстоящата първа Европейска среща на младите геодезисти на FIG, която ще се проведе от 17 д- 18 октомври в Лисабон, Португалия. Всеки млад геодезист, който е желае може да вземе участие в срещата

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb