Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Новини

Последни новини

13.10.2022

Писмо до арх. Иван Шишков - министър на МРРБ

Писмо до арх. Иван Шишков - министър на МРРБ относно изразена от КИГ подкрепа на исканията на служителите в АГКК....

15.06.2022

Презентацията на Иван Карчев - експерт по тестване на софтуер в АГКК

Презентацията на Иван Карчев - експерт по тестване на софтуер в АГКК...

02.06.2022

Програма на Обучителен курс - гр. София, 09-10 Юни 2022 г.

Програма на Обучителен курс - гр. София, 09-10 Юни 2022 г....

30.05.2022

Становище на КИГ относно внесен Законопроект за Държавна агенция по вписванията

Становище на КИГ относно внесен Законопроект за Държавна агенция по вписванията...

28.04.2022

Предстоящо провеждане на Обучителен курс, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР

Предстоящо провеждане на Обучителен курс, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР в гр. София...

27.04.2022

Становище на КИГ относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

Становище на КИГ относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти...

28.03.2022

Презентации с автор инж. Светла Кутлева, началник СГКК гр. Бургас, представени на обучителен курс в гр. Бургас

Презентации с автор инж. Светла Кутлева, началник СГКК гр. Бургас, представени на обучителен курс в гр. Бургас...

21.03.2022

Световен ден на геодезиста - 21 Март 2022 г.

Поздравително писмо от Председателя на Управителния съвет на КИГ инж. Златан Златанов по случай Световния ден на геодезиста 21 Март 2022 г....

15.03.2022

Меморандум за партньорство на професионалните организации и образователни институции в областта на геодезията, картографията и кадастъра

През м. март 2022 г. беше подписан Меморандум за партньорство на професионалните организации и образователни институции в областта на геодезията, картографията и кадастъра – С...

14.03.2022

Програма Обучителен курс - гр. Бургас , 24-25 Март 2022 г.

Програма за Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР...

04.03.2022

Общо събрание на Камара на инженерите по геодезия

Насрочено Общо събрание на КИГ на 15.04.2022 г. в гр. Пловдив...

02.03.2022

Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР

Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР...

08.02.2022

Становище на браншови организации в сектор Геодезия и Геодезически факуптет

Становище на браншови организации в сектор Геодезия и Геодезически факуптет...

11.01.2022

Становище на КИГ относно Проект на закон за изменение и допълнение на ЗУТ

Становище на КИГ относно Проект на закон за изменение и допълнение на ЗУТ...

13.12.2021

Презентацията на Иван Карчев - експерт по тестване на софтуер в АГКК

Презентацията на Иван Карчев - експерт по тестване на софтуер в АГКК...

06.12.2021

Програма на Обучителен курс - гр. София, 09-10 Декември 2021 г.

Програма на Обучителен курс - гр. София, 09-10 Декември 2021 г....

12.11.2021

Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР

Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР...

09.11.2021

Презентацията на Иван Карчев - експерт по тестване на софтуер в АГКК

Презентацията на Иван Карчев - експерт по тестване на софтуер в АГКК...

02.11.2021

Заплащане на членски внос в КИГ за 2022 година

Заплащане на членски внос в КИГ за 2022 година...

01.11.2021

Програма на Обучителен курс - гр. Велико Търново, 04-05 Ноември 2021 г.

Програма на Обучителен курс - гр. Велико Търново, 04-05 Ноември 2021 г....

Страница 2 от 8, показване на 20 запис(и) от 156 общо

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb