Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

Новини

Последни новини

03.09.2019

Среща на НПО с ръководството на АГКК

По инициатива на КИГ на 28.08.2019 г. се проведе среща на НПО с ръководството на АГКК за обсъждане на влезлите в сила на 22.08.2019 г. изменения на ЗКИР. Отговорите на зададен...

13.08.2019

Общо събрание на КИГ 2019

Във връзка с чл. 14, ал. 2 от Устава на Камарата на инженерите по геодезия, насрочвам редовно Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) със следния Дневен ред:...

15.03.2019

ДНЕВЕН РЕД на Общото събрание на 15.03.2019 г.

1. Приемане на Отчет на Управителния съвет на КИГ2. Приемане на Отчет на Контролния съвет;3. Приемане на Отчет на Комисията по професионална етика;4. Освобождаване на председа...

07.03.2019

Провеждане на Общо събрание на Областна колегия Габрово

Отчетно-изборното общо събрание на ОК Габрово ще се проведе на 07.03.2019 г. от 17.00 ч. в офиса на КИГ, бул. „Цар Борис III" № 215, ет.1. При липса на кворум събранието...

07.03.2019

провеждане на Общо събрание на ОК Пазарджик

Отчетно-изборното общо събрание на ОК Пазарджик ще се проведе на 07.03.2019 г....

01.03.2019

Законопроект за изменение и допълнение на ЗКИР

На 01.03.2019 г. Министерски съвет внесе в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на ЗКИР, който ще намерите в раздел "ДОКУМЕНТИ". Пишете ни за становища и ...

26.02.2019

Провеждане на Общо събрание на Областна колегия София

Отчетно-изборното общо събрание на ОК София ще се проведе на 26.02.2019 г. от 10.00 ч. в офиса на КИГ, бул. „Цар Борис III" № 215, ет.1. При липса на кворум събранието щ...

19.02.2019

Провеждане на Общи събрания на Областните колегии на КИГ

Насрочени са дати за провеждане на Общи събрания на следните Областни колегии на КИГ:1. ОК Благоевград - 28.02.2019 г.2. ОК Варна - 07.03.2019 г.3. ОК Добрич - 21.02.2109 г.4....

10.01.2019

Среща между ръководителите на основните геодезически неправителствени професионални организации

На 10.01.2019г. в гр.София се проведе среща между ръководителите на основните геодезически неправителствени професионални организации. На срещата присъстваха инж.М.Димиев - пр...

01.11.2018

Среща между ръководството на АГКК и представители на основните неправителствените професионални организации в областта на геодезията и кадастъра (НПО)

На 01.11.2018г. се проведе среща между ръководството на АГКК, в лицето на изп.директор инж. В.Коритарова и гл.секретар инж.В.Тодорова, с представители на основните неправителс...

29.09.2018

Семинар на тема : „Проблеми при поддържане на кадастралната карта, прилагане и съгласуване на ПУП”

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯорганизирасеминар на тема:„Проблеми при поддържане на кадастралната карта, прилагане и съгласуване на ПУП”Семинарът ще се състои на...

26.06.2018

СЕМИНАР - гр.София на 21.06.2018 г.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ организира семинар на тема: „Проблеми при поддръжка на кадастралната карта и регистри" с лектор г-жа Емилия Ангелова – главен секр...

21.06.2018

Семинар, организиран от ОК на КИГ гр.София

Областна колегия на КИГ – гр. Софияорганизира семинар на тема:- Промени в Закона за устройство и застрояване на Столична обчина (ЗУЗСО)- Защита на личните данни в област...

13.06.2018

Пета работна среща на представителите на НПО

На 13.06.2018г. се проведе поредната пета работна среща за 2018г. на представителите на неправителствените професионални организации (НПО) в областта на геодезията: КИГ, НПС &...

11.06.2018

СЪОБЩЕНИЕ

На интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в раздел „За обществено обсъждане" е публикуван повторно за обществено обсъждане П...

11.06.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Камара на инженерите по геодезия (КИГ) , създадена съгласно Закона за геодезията и картографията през 2006г., се дистанцира от публичните изявления и мероприятия в последните ...

18.04.2018

Анкета за мнения относно провеждане на обществените поръчки на АГКК

На следния линк :https://form.jotformeu.com/81064147152349моля да изпратите Вашето мнение относно провеждане на обществените поръчки на АГКК на имейла на КИГ : kamara@kig-bg.o...

30.03.2018

Предстоящо провеждане на Общо събрание на КИГ на 30 Март 2018 г.

Текст обява, публикувана във вестник "24 часа" :Във връзка с чл. 14, ал. 2 от Устава на Камарата на инженерите по геодезия, насрочвам редовно Общо събрание на Камарата на инже...

21.03.2018

Презентация на тема

Камара на инженерите по геодезия подготви обща презентация съвместно с КИИП - секция "Геодезия", АФГ и СГЗБ на тема "Дейност на геодезическите НПО в България", която бе предст...

21.03.2018

Отбелязване на Глобалния ден на геодезиста и среща с представители на ISPRS

На 21 март 2018г. традиционно Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) ще организира тържество по случай международния ден на геодезиста. От тази година за ...

Страница 2 от 6, показване на 20 запис(и) от 105 общо

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb