Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Новини

Последни новини

18.04.2018

Анкета за мнения относно провеждане на обществените поръчки на АГКК

На следния линк :https://form.jotformeu.com/81064147152349моля да изпратите Вашето мнение относно провеждане на обществените поръчки на АГКК на имейла на КИГ : kamara@kig-bg.o...

30.03.2018

Предстоящо провеждане на Общо събрание на КИГ на 30 Март 2018 г.

Текст обява, публикувана във вестник "24 часа" :Във връзка с чл. 14, ал. 2 от Устава на Камарата на инженерите по геодезия, насрочвам редовно Общо събрание на Камарата на инже...

21.03.2018

Презентация на тема

Камара на инженерите по геодезия подготви обща презентация съвместно с КИИП - секция "Геодезия", АФГ и СГЗБ на тема "Дейност на геодезическите НПО в България", която бе предст...

21.03.2018

Отбелязване на Глобалния ден на геодезиста и среща с представители на ISPRS

На 21 март 2018г. традиционно Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) ще организира тържество по случай международния ден на геодезиста. От тази година за ...

13.03.2018

Покана за Конференция и пленарна сесия на Постоянната комисия по кадастър на Европейския съюз 13 - 15 Март 2018 г. София, България

Уважаеми колеги,Във връзка с първото българско председателство на Съвета на Европейски съюз Агенцията по геодезия , картография и кадастър на България има удоволствието да Ви ...

28.02.2018

Призив от КРИБ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,Приложено Ви изпращам призив на ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации за участие в протест срещу спекулати...

22.02.2018

Проведена среща с министър Николай Нанков и ресорният заместник – министър Валентин Йовев

На 22.02.2018г. в МРРБ се състоя среща на министър Николай Нанков и ресорният заместник – министър Валентин Йовев с представители на неправителствените професионални орг...

12.01.2018

Работна среща на представителите на неправителствените професионални организации (НПО) в областта на геодезията

На 12.01.2018г. се проведе работна среща на представителите на неправителствените професионални организации (НПО) в областта на геодезията: КИГ, НПС „Геодезия” в К...

01.01.2018

План за дейността на СГЗБ за 2018 година

1. Проява на комисията по соц. дейност и работа с жените - ДНТ , София – м.Май , В. Коцева , И. Колева , ФНТС ;2. Ден на европейския геодезист - ДНТ , София – м. М...

15.11.2017

Mеждународна конференция Inspire 21 - Дигитална България

Уважаеми колеги,На 15 ноември 2017г. от 9.00 часа в Capital Fort на бул.Цариградско шосе 90 в гр.София ще се отбележи ГИС ден 2017 и ще се проведе международна конференция Ins...

09.11.2017

27-ми Международен симпозиум „СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ"

Уважаеми колеги,Информираме Ви, че на 9 и 10 ноември 2017г. в гр.София, Дома на техниката на ул.Г.С.Раковски 108, ще се проведе 27-ми Международен симпозиум„СЪВРЕМЕННИТЕ...

20.10.2017

Семинар на тема "ГНСС технологии: RTK измервания - проблеми, дискусия, решения" на 20.10.2017г.

КИГ организира семинар на тема "ГНСС технологии: RTK измервания - проблеми, дискусия, решения" на 20.10.2017г. от 11.00 часа в гр.София, УАСГ-ГФ, зала 120, с лектор доц. д-р и...

28.09.2017

Безвъзмездна юридическа помощ за членове на КИГ

Уважаеми колеги,Уважаеми колеги,До края на календарната 2017г. може да се възползвате от безвъзмездна юридическа помощ за членове на КИГ в областта на геодезията и кадастъра о...

07.08.2017

Публикувана обява за Извънредно събрание на КИГ

на 24 Юли 2017 г. във вестник "24 часа" във карето за "Обяви-обявления" е публикувана обявата за предстоящото Извънредно събрание със следния текст :"Във връзка с чл. 14, (3) ...

22.06.2017

На 22.06.2017г. в АГКК се проведе обсъждане на напредъка на Стратегия 2030

На 22.06.2017г. в АГКК се проведе обсъждане на напредъка на Стратегия 2030 и евентуални нормативни промени, съответстващи на целите и политиките, залегнали в нея, между новия ...

08.06.2017

Регионална конференция по кадастър и геопространствени данни в гр.Скопие

На 8 и 9.06.2017г. в гр.Скопие се състоя 10-тата Регионална конференция по кадастър и геопространствени данни с над 120 участници от 10 страни от Балканския полуостров и с уча...

02.06.2017

Г-н Валентин Йовев бе назначен за зам.министър на МРРБ

Г-н Валентин Йовев бе назначен за зам.министър на МРРБ и бе освободен от поста председател на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия на проведеното Общо събран...

01.01.2016

П Р О Г Р А М А за научно-техническите прояви през месец ЯНУАРИ 2017 година

П Р О Г Р А М Аза научно-техническите прояви през месец ЯНУАРИ 2017 година№ Дата, час, място Вид на проявата ТЕМА Организатор1 04.01.2017г., 17.30ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на ...

03.06.2016

Общо събрание на КИГ 2016

Във връзка с чл. 14, ал. 2 от Устава на Камарата на инженерите по геодезия, насрочвам редовно Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) със следния Дневен ред:...

23.03.2016

„Стройко 2000“, в периода 23–27 март 2016 г., в НДК, София

Във връзка с организираното от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) участие на български МСП на 46-то Специализирано изложение за арх...

Страница 5 от 8, показване на 20 запис(и) от 149 общо

Copyright © 2023 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb